โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้าวันสวรรคต

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนวัดดอนยาง

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก