โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนวัดดอนยาง วันที่ 12 สิงหาคน 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ