โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ตรวจสุขภาพ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยาง

ตรวจสุขภาพ ภายในโรงเรียนวัดดอนยาง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ โดยนำเหล่าเจ้าหน้าที่พนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อมาตรวจสุขภาพนักเรียนและเหล่าคุณครู

ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ