โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ประจำเดือน การรับมืออาการผิดปกติที่เกิดก่อนการมีประจำเดือนของผู้หญิง

ประจำเดือน นักวิจัยเชื่อว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสมองบางชนิด ที่เรียกว่าสารสื่อประสาท และปฏิกิริยานี้อาจส่งผลต่ออารมณ์ มีส่วนทำให้เกิดอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนอื่นๆ ลองมาดูสารสื่อประสาทที่นักวิจัยบางคนเชื่อว่า เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน ฮอร์โมนและสารสื่อประสาท

นักวิจัยเชื่อว่าสารสื่อประสาทต่อไปนี้ ได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนเอสโตรเจน รวมถึงโปรเจสเตอโรนในระหว่างรอบเดือน และอาจนำไปสู่อาการบางอย่าง ของอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน เซโรโทนินควบคุมอารมณ์และรูปแบบการนอน ซึ่งจะสร้างความรู้สึกที่ดี ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงในช่วงลูทีน อาจเชื่อมโยงกับเซโรโทนินที่ลดลง

ระดับเซโรโทนินที่ต่ำกว่านั้นสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าหงุดหงิด โกรธและความอยากคาร์โบไฮเดรต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอาการของอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก GABA เป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า โปรเจสเตอโรนอาจเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทนี้ สารเอ็นโดรฟินช่วยเพิ่มความสุข และลดความรุนแรงของความเจ็บปวด

ประจำเดือน

เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน อาจส่งผลต่อระดับเอนดอร์ฟิน นอร์เอพิเนฟรินและอะดรีนาลีนเป็นสารสื่อประสาท ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอง ต่อความเครียดของร่างกาย เอสโตรเจนอาจส่งผลต่อระดับของสารสื่อประสาทเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจรวมถึงอารมณ์ด้วย ไม่ว่าอาการจะได้รับอิทธิพลจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น

เรื่องของการถกเถียงกันของการศึกษามักให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน นักวิจัยบางคนเชื่อว่ากุญแจสำคัญของอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน อยู่ที่ความสมดุลระหว่างฮอร์โมนทั้ง 2 นี้ในระหว่างรอบเดือน อาหารและอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน เราไม่ทราบแน่ชัดว่าอาหารส่งผลต่ออาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนอย่างไร แต่งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่า

การเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก่อนมีประจำเดือน จะช่วยเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทเซโรโทนิน ซึ่งเป็นความบกพร่องที่เชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้า ที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน แม้ว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ที่พบในธัญพืชไม่ขัดสีและผัก เป็นอาหารที่ดีในช่วงอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนแต่คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว เช่น ที่พบในขนมขบเคี้ยวที่มีน้ำตาลและขนมปังขาว สามารถเพิ่มการกักเก็บน้ำ

ความหงุดหงิดและอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนอื่นๆได้ ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้สตรีมี ประจำเดือน รับประทานวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินรวมทุกวันที่มีกรดโฟลิก ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์หากตั้งครรภ์ และเสริมแคลเซียมด้วยวิตามินดี ซึ่งช่วยให้กระดูกแข็งแรง และอาจช่วยบรรเทาอาการผิดปกติ ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนได้

นักวิจัยบางคนคิดว่าวิตามินบี 6 อาจบรรเทาอาการต่างๆ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า แต่ประสิทธิภาพยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิก และปริมาณที่สูงมาก 500 มิลลิกรัมถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน อาจทำให้เส้นประสาทถูกทำลายได้ นักกำหนดอาหารบางครั้งแนะนำให้ผู้หญิง ที่มีอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน รับประทานอาหารมื้อเล็กๆหลายๆมื้อตลอดทั้งวัน แทนที่จะเป็นมื้อใหญ่ 3 มื้อ

การกินอาหารจำนวนมากในคราวเดียว ซึ่งอาจทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งบางคนเชื่อว่าอาจทำให้อาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนรุนแรงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าควรหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด คาเฟอีนเพราะมันสามารถเพิ่มความหงุดหงิด กังวลใจและนอนไม่หลับ แอลกอฮอล์เพราะสามารถออกฤทธิ์กดประสาทได้ เกลือแร่สามารถเพิ่มการกักเก็บน้ำและทำให้ท้องอืดได้

ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงนิโคตินด้วย เพราะนอกจากความเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ แล้วนิโคตินยังส่งผลต่ออาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน ได้เช่นเดียวกับคาเฟอีน จากการศึกษาในปี 2548 พบว่าผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินดีและแคลเซียม มีความเสี่ยงในการเกิดอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน น้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่รับประทานสารอาหารเหล่านี้

ประโยชน์ผู้หญิงในการศึกษาต้องกินแคลเซียมอย่างน้อย 1,200 มิลลิกรัมและวิตามินดี 400 หน่วยสากลในแต่ละวัน นักวิจัยไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมวิตามินดี รวมถึงแคลเซียม จึงช่วยป้องกันอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนได้ แต่พวกเขากล่าวว่าอาจมีบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับผลของแคลเซียม ต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนในระหว่างรอบเดือน การรักษาอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน

นอกจากการปรับเปลี่ยนอาหารแล้ว อาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนที่เบาบางลง สามารถบรรเทาได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตง่ายๆ โดยหลักๆแล้วคือการออกกำลังกาย และการลดความเครียด ในระหว่างการออกกำลังกาย ระดับของสารเคมีที่เรียกว่าเบต้าเอ็นโดรฟินจะเพิ่มขึ้น สารเคมีเหล่านี้ส่งผลดีต่ออารมณ์และพฤติกรรม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์สามารถลดความโกรธ ความซึมเศร้าและต่อสู้กับความเครียด

ในช่วงอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนได้ การลดความเครียดแม้ว่าความเครียด จะไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน แต่ก็สามารถทำให้อาการแย่ลงได้ เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิและโยคะ มักจะได้ผลในการคลายความเครียด ควบคุมอาหาร การออกกำลังกายและการลดความเครียด ไม่เพียงพอที่จะบรรเทาอาการ ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ยา

ยาที่ขายตามเคาน์เตอร์ ซึ่งมียาที่มีอะเซตามิโนเฟน ไทลินอลและไอบูโพรเฟน มอทริน สามารถบรรเทาอาการตะคริว และอาการปวดเมื่อยเล็กน้อยอื่นๆได้ ยาบางตัววางตลาดสำหรับผู้หญิงที่มีอาการผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนโดยเฉพาะ ยาเหล่านี้ซึ่งรวมถึงทรามาดอลและแพมปริน มักจะมีส่วนผสมของแอสไพริน หรืออะเซตามิโนเฟนสำหรับแก้ปวดและยาขับปัสสาวะ ยาขับปัสสาวะป้องกันการกักเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด สำหรับผู้หญิงที่มี PMDD ยาต้านอาการซึมเศร้า เช่น เซอร์ทราลีน ไฮโดรคลอไรด์และฟลูออกซิทีน สามารถบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ ในกรณีที่รุนแรงยาคุมกำเนิด สามารถใช้เพื่อหยุดการตกไข่ได้อย่างสมบูรณ์

บทความที่น่าสนใจ : ข้าว อธิบายเกี่ยวกับกะหล่ำบรัสเซลส์และข้าวสำหรับอาหารเพื่อลดน้ำหนัก