โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยาง

ปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนยาง เพื่อส่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับการเรียนวันสุดท้ายที่มาเรียน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ