โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระราชกรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ