โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

มอบผ้าปิดจมูก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยาง

มอบผ้าปิดจมูก  บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม ได้มอบผ้าปิดจมูก สบู่เหลวล้างมือ ตามโครงการ “มอบผ้าปิดจมูก, สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผ้าปิดจมูก จำนวน 322 ชิ้น สบู่เหลวล้างมือ 40 แกลลอน ให้แก่โรงเรียนวัดดอนยาง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาง ในโอกาส ครบรอบ 17 ปี ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด
คณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยาง ขอขอบคุณในความเมตตาจิต เอื้อเฟื้อ มอบสิ่งดีๆให้กับทางโรงเรียนในวันนี้ ข้อสิ่งดีๆที่ท่านมอบให้ ขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุข กิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นตลอดไป ขอขอบคุณ
มอบผ้าปิดจมูก มอบผ้าปิดจมูก มอบผ้าปิดจมูก