โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู ทางโรงเรียนได้กำหนดวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ไหว้ครูแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและ รำลึกถึงพระคุณ ของครูด้วย กิจกรรมได้จัดในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันไหว้ครู วันไหว้ครู วันไหว้ครู