โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดดอนยาง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2511
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2522
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2561
building6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2560
อาคารสถานที่
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
building9
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2559
building10
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
building11
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
building12
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
building13
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2562
building14
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอลปีที่สร้าง 2525
building15
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
building16
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2519
building17
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
building18
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555