โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

เลือกตั้งประธาน นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยาง

เลือกตั้งประธาน นักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนยาง ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ได้กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนภายในโรงเรียนให้เด็กนักเรียน มาร่วมลงคะแนน เพื่อให้รู้หน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย

เลือกตั้งประธาน เลือกตั้งประธาน เลือกตั้งประธาน