โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

แคลเซียม อธิบายเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของระดับแคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติ

แคลเซียม แคลเซียมในเลือดสูงเรียกว่าการเพิ่มขึ้น ของระดั … Read more

กระดูก อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระดูกเอทมอยด์

กระดูก กระดูกเอทมอยด์ ประกอบด้วย 2 แผ่น เอทมอยด์ซึ่งอยู … Read more