โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

กล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลัน ภาวะแทรกซ้อนส่งผลต่อการทำงานร่างกายอย่างไร

กล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลันความผิดปกติหรือการแตกของกล้ … Read more