โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ภาวะขาดน้ำ วิธีการทำงาน และวิธีการให้เด็กดื่มในกรณีที่เป็นหวัด อธิบายได้ ดังนี้

ภาวะขาดน้ำ คุณสังเกตหรือไม่ว่ากุมารแพทย์ทุกคน หลังจากตร … Read more