โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

การสั่นสะเทือน การป้องกันผลกระทบจากอินฟราซาวด์มุ่งไปที่การปฏิบัติ

การสั่นสะเทือน อินฟราซาวด์หมายถึงการสั่นสะเทือนของอะคูส … Read more