โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

การสื่อสาร ที่ไม่รุนแรงเพื่อให้การเจรจาระหว่างบุคคลที่เป็นไปได้ด้วยดี

การสื่อสาร

การสื่อสาร คุณอาจไม่ได้สังเกตว่าในความเป็นจริง บางครั้ง … Read more