โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ฟักทอง รายละเอียดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟักทอง อธิบายได้ ดังนี้

ฟักทอง เป็นผักที่อร่อยมาก มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีสีส้ … Read more