โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

กระดูกสันหลัง อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกซเรย์กระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลัง การถ่ายภาพรังสีของกระดูกสันหลัง จะดำเนินก … Read more