โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

การเรียนรู้ ที่สามารถช่วยพัฒนา และได้ผลลัพธ์เป็น 2 เท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว

การเรียนรู้

การเรียนรู้ ใกล้ปิดภาคเรียนแล้ว เด็กๆ กำลังจะเข้าสู่เดื … Read more