โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

เม็ดเลือด อธิบายการเกิดโรคและอาการทางคลินิกของโรคที่เกิดจากการขาดวิตามิน

เม็ดเลือด วิตามินบี 12 ไซยาโนโคบาลามีนไม่ได้สังเคราะห์ใ … Read more