โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

คลอดธรรมชาติ ทำไมการคลอดที่บ้านจึงเป็นอันตราย อธิบายได้ ดังนี้

คลอดธรรมชาติ ทั้งวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติในทางการแพทย์ก … Read more