โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

การเรียนรู้ทางสังคม สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้นได้อย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

การเรียนรู้ทางสังคม การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ด้วยการสังเก … Read more