โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

อัลไซเมอร์ การเล่นเกมเล็กๆน้อยๆทุกวัน เพื่อพิชิตกับโรคอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคทางระบบประสาทที่ลุกลามแล … Read more

ปัญหาทางธุรกิจ สาเหตุหลักของปัญหาทางธุรกิจ ช่องว่างของการตลาด

ปัญหาทางธุรกิจ

ปัญหาทางธุรกิจ ในโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ควา … Read more

ภาพลักษณ์ธุรกิจ สำรวจการนำเสนอภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ภาพลักษณ์ธุรกิจ

ภาพลักษณ์ธุรกิจ ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ภาพลักษณ์ที่ธุรกิจ … Read more

ความเป็นผู้นำ ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำคนเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ

ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำ ในภูมิทัศน์ของโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่เปลี่ยน … Read more

ภาวะไขมันในเลือดสูง การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะไขมันในเลือดสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งมีลักษณะของไ … Read more

อาหารที่มีสังกะสี อาหารอะไรบ้างที่มีสังกะสีสูง และช่วยรักษาบาดแผล

อาหารที่มีสังกะสี

อาหารที่มีสังกะสี สังกะสีเป็นแร่ธาตุสำคัญที่มีบทบาทสำคั … Read more

การนอนกรน การทำความเข้าใจกับการนอนกรน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การนอนกรน

การนอนกรน การนอนหลับเป็นปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ … Read more

อาการปวดหลัง วิธีการบรรเทาอาการปวดหลังในช่วงที่มีประจำเดือน

อาการปวดหลัง

อาการปวดหลัง อาการปวดหลังเป็นอาการไม่สบายที่พบบ่อยที่ผู … Read more

การปกป้องดวงตา วิธีปกป้องดวงตาของคุณขณะทำงานกับคอมพิวเตอร์

การปกป้องดวงตา

การปกป้องดวงตา ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การใช้คอมพิวเตอร์เป … Read more

การเผาผลาญ วิธีเพิ่มการเผาผลาญของคุณด้วยอาหารบำรุงเหล่านี้

การเผาผลาญ

การเผาผลาญ เมแทบอลิซึมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งร่างก … Read more