โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

น้ำ อธิบายความปลอดภัยขององค์ประกอบทางเคมีของน้ำดื่มที่เป็นมาตรฐาน

น้ำ ตัวบ่งชี้ที่สามของความปลอดภัยของน้ำในการแพร่ระบาด ค … Read more