โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

งบประมาณ ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ควรมีการวางแผนการใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

งบประมาณ

งบประมาณ คือแผนรายรับและรายจ่ายทางการคลังประจำปีของประเ … Read more