โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

พันธุวิศวกรรม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของพันธุวิศวกรรม

พันธุวิศวกรรม การยกระดับเทคโนโลยีชีวภาพไปสู่ระดับใหม่ พ … Read more