โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ภูมิคุ้มกัน อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเพิ่มภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน เกือบทุกคนรู้ว่าร่างกายของเขามีภูมิคุ้มกัน … Read more