โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ภูมิแพ้ สาเหตุที่อาการไอจากภูมิแพ้ ส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก ดังต่อไปนี้

ภูมิแพ้ อาการไอจากภูมิแพ้ เป็นอาการที่เหนื่อยมาก อาจสร้ … Read more