โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

สืบพันธุ์ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแตกของอวัยวะสืบพันธุ์

สืบพันธุ์ การแตกของอวัยวะ สืบพันธุ์ ภายนอกเกิดขึ้นในบริ … Read more

การตั้งครรภ์ นอกมดลูก มีการวินิจฉัยการรักษาโดยการผ่าตัดอย่างไร?

การตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ นอกมดลูก การป้องกันหลักการแรกในการป้องกัน … Read more