โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ยาแก้แพ้ อธิบายเกี่ยวกับเภสัชวิทยาและผลข้างเคียงของยาต้านฮีสตามีน

ยาแก้แพ้ ยากล่อมประสาทและการกระทำที่ถูกสะกดจิต ยับยั้งก … Read more