โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

คุณภาพชีวิต ของแต่ละบุคคลดูได้จากตัวชี้วัดอะไรได้บ้าง

คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต โดยทั่วไปแล้ว นี่คือระดับของความเป็นอยู่ที่ … Read more