โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

โรคปอดบวม อธิบายและทำความเข้าใจการตรวจไฟโบรโบรนชอสโคปี

โรคปอดบวม การตรวจไฟโบรโบรนโชสโคปีเป็นขั้นตอนที่ปลอดภัย … Read more