โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ระบบประสาท ที่จากเกิดความผิดปกติทางสมองทำให้เกิดโรคประสาทได้ทำให้เป็นอย่างไร

ระบบประสาท

ระบบประสาท อาการทางระบบประสาท เนื่องจากโรคประสาทส่วนใหญ … Read more