โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

วิตามินซี ทำไมวิตามินซีจึงถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางบนใบหน้า อธิบายได้ ดังนี้

วิตามินซี มีความสำคัญมากสำหรับร่างกายมนุษย์ แต่น่าเสียด … Read more

มลพิษ สัญญาณของการกระทำเฉียบพลันและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

มลพิษ ธรรมชาติของการกระทำของมลพิษทางอากาศ ในบรรยากาศต่อ … Read more

การปรับตัว ตัวแปรของกลยุทธ์ของพฤติกรรมการปรับตัวของร่างกายมนุษย์

การปรับตัว สามตัวแปรของกลยุทธ์ของพฤติกรรม การปรับตัวของ … Read more

ไฟฟ้า การศึกษาผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เนื่องจากขาดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ไฟฟ้า ปัญหาใหม่จึงปรากฏขึ้นในด้านสุขอนามัยแม่เหล็กไฟฟ้า … Read more

อากาศ อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบอากาศในสภาพแวดล้อม

อากาศ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในอาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธ … Read more

เม็ดเลือด อธิบายการเกิดโรคและอาการทางคลินิกของโรคที่เกิดจากการขาดวิตามิน

เม็ดเลือด วิตามินบี 12 ไซยาโนโคบาลามีนไม่ได้สังเคราะห์ใ … Read more