โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ลิ้น อธิบายโรคกระเพาะเรื้อรังที่มาจากคราบจุลินทรีย์ที่ตรวจพบบริเวณลิ้น

ลิ้น ในโรคกระเพาะเรื้อรังชนิด A ที่มีอาการ B12 ข้อบกพร่ … Read more