โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ไฟฟ้า การศึกษาผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เนื่องจากขาดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ไฟฟ้า ปัญหาใหม่จึงปรากฏขึ้นในด้านสุขอนามัยแม่เหล็กไฟฟ้า … Read more

การนอนหลับ รายละเอียดการศึกษา การระบุระยะเวลาการนอนหลับที่จำเป็น

การนอนหลับ ตามที่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวอริก หลังจาก … Read more