โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

พลังงาน พลังของกลยุทธ์การช่วยชีวิตที่ไม่เหมือนใครบนเส้นทางวิวัฒนาการมนุษย์

พลังงาน ชุดของลักษณะนิสัยของมนุษย์ที่สืบทอดมา ซึ่งรวมถึ … Read more