โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

การลดน้ำหนัก วิธีการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดี อธิบายได้ ดังนี้

การลดน้ำหนัก อย่างได้ผลไม่ควรเกิดจากการพยายามลดน้ำหนักอ … Read more