โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

เขตการค้าเสรี เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ

เขตการค้าเสรี

เขตการค้าเสรี เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง 2 … Read more