โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

เฮโมโกลบิน ตัวบ่งชี้เลือดแต่ละตัวมีบรรทัดฐาน วิธีการเพิ่มฮีโมโกลบินในเด็ก

เฮโมโกลบิน เป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็ก มันนำออกซิเจนจากปอด … Read more

ภาวะขาดน้ำ วิธีการทำงาน และวิธีการให้เด็กดื่มในกรณีที่เป็นหวัด อธิบายได้ ดังนี้

ภาวะขาดน้ำ คุณสังเกตหรือไม่ว่ากุมารแพทย์ทุกคน หลังจากตร … Read more

การเรียนรู้ทางสังคม สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้นได้อย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

การเรียนรู้ทางสังคม การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ด้วยการสังเก … Read more

การเรียนรู้ ที่สามารถช่วยพัฒนา และได้ผลลัพธ์เป็น 2 เท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว

การเรียนรู้

การเรียนรู้ ใกล้ปิดภาคเรียนแล้ว เด็กๆ กำลังจะเข้าสู่เดื … Read more