โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

เนื้องอก การศึกษาใหม่เกี่ยวกับ CBD จำกัดการเติบโตของเนื้องอกในผู้ป่วยมะเร็ง

เนื้องอก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก WHO ในปี 2020 เพี … Read more