โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ครรภ์เป็นพิษ อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุในการพัฒนาภาวะครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ ในปัจจุบันนักวิจัยส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปว่าไม่ … Read more