โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

Glaucoma (ต้อหิน)มีสาเหตุหลักมาจากอะไร และควรป้องกันอย่างไรได้บ้าง

Glaucoma

Glaucoma (ต้อหิน) เป็นโรคตาเรื้อรังที่เกิดจากความดันในล … Read more