โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

เฮโมโกลบิน ตัวบ่งชี้เลือดแต่ละตัวมีบรรทัดฐาน วิธีการเพิ่มฮีโมโกลบินในเด็ก

เฮโมโกลบิน เป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็ก มันนำออกซิเจนจากปอด … Read more